Tervezés/Gyártás

Repülőgépeink tervezése és gyártása során a szerkezet és rendszerek magasfokú, biztonságos működésének megfelelőségi biztosítása többlépcsős, multidiszciplináris ellenőrzési folyamatokon megy keresztül, melynek alapja a CS-23/FAR-23 nemzetközi tervezői – és gyártói előírások, melyek meghatározzák, hogy az üzemeltetés során milyen biztonsági tényezőknek kell megfelelni.

Vállalatunk gyártási és tervezési feladatai párhuzamos és folyamatos kontroll alatt CAE (Computer-Aided Engineering) során kerül biztosításra. Integrált mérnöki hátterünk alapját a SolidWorks rendszer jelenti, melynek alkalmazásával lehetőségünk van a szerkezetek valós fizikai megléte nélkül mechanikai, kinetikai, áramlástani és rendszerszimulációkkal az üzemeltetés során fellépő terheléseket felvéve vizsgálni a biztonságos üzemi viselkedés különböző formáit. A vizsgálatok alatt figyelembe veszünk olyan környezeti hatásokat, mint a hőmérséklet, páratartalom, besugárzás, stb.

terheles1 terheles2

A szimulációs vizsgálatok során az eredmények megfelelőségét a CS-23/FAR-23 certifikációs előírások biztonsági tényezőihez folyamatosan viszonyítva határozzuk meg. A rendszer szimulációs vizsgálatok eredményei közvetlenül kapcsolódnak a gyártásintegráció kérdésköréhez. Ha a certifikációs alapnak megfelelően a szimulációk plauzibilis eredményt mutatnak – kizárólag csakis ebben az esetben -, elindul a szerkezeti rész, egység, berendezés gyártása, melynek során belső szabályzású minőségellenőrzési rendszerek rendelkeznek a folyamatos kontrollról.

A minőségi megfelelés alapja a validálás és verifikálás folyamatos, logikailag egymásra épülő gyártásközi láncolata, melynek célja a hibakeresés, majd annak megtalálását követően a korrekció analízis. A validálás lényege, hogy adott technológiai folyamat csak akkor kerülhet a gyártás rendszerébe, ha annak eredményei érvényesíthetők, éppen ezért a legtöbb előállítási, kivitelezési módszer laboratóriumi kísérletek során kerül bevezetésre. Ez azt jelenti, hogy ha a legyártásra kerülő egység anyagtulajdonságilag, geometriailag, funkcionálisan közel azonos az előírt tűréshatárokkal, akkor laboráns körülmények között mechanikailag elemzésre kerül, melynek fő célja a gyártástechnológia jóváhagyása. A laborvizsgálatainkat végző intézmények mindegyike akkreditált.

stabiliz1 stabiliz2

A gyártásközi verifikáció célja a certifikációs előírás teljesülésének vizsgálata, ezért több konzekvens eredmény folyamatát bizonyítjuk a gyártás során. Az első mérföldkő az adott technológiai fázishoz tartozó externalizáció folyamatának igazolása, ami a gyártás környezeti feltételeit támasztja alá – például az általunk gyártott high-tech kompozitok esetében a hőkezelés hőmérsékletét és a vákuumozási nyomás egzakt értékeit.

A második mérföldkő a legyártott szerkezeti elem NDT (Non-Desctructive Testing) vizsgálata, amikor a szerkezet platformján és internális szerkezetében keresünk mikro – és makroméretű anyagszerkezeti hibákat. Egy esetlegesen feltárt hiba esetében a legyártott szerkezeti elem nem építhető be, az megsemmisítésre kerül. A gyártás abszolút adekvát eredményét illetően egy előre felállított matematikai random analízis szerint a gyártott darabokból mintavételezés történik, mely során a szerkezetek megfelelőségét roncsolásos módszerrel, törési kísérletekkel ellenőrizzük.

A gyártást követően a repülőgépek tesztelése következik, amit egy meghatározott certifikációs alapnak megfelelő program szerint ellenőrzünk.

gep1 gep2